Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων διαμαρτύρεται εντονότατα, για μιαν ακόμη φορά, για την κατάργηση της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από το Πρόγραμμα Σπουδών Γενικής Παιδείας της Γ΄Λυκείου, που η διδασκαλία της συμβάλλει ουσιαστικά στην ευρύτερη μόρφωση και καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών. Ειδικότερα, η άκριτη κατάργηση της μονόωρης (!) διδασκαλίας του Επιταφίου Λόγου, στερεί από τους μαθητές ένα μορφωτικό αγαθό ανεκτίμητης παιδευτικής αξίας που γαλού- χησε γενιές ολόκληρες Ελληνοπαίδων. Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί μνημείο του ελλη- νικού πολιτισμού κληροδοτημένο σε όλους τους δημοκρατικούς λαούς του κόσμου. Διδά- σκεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί βασικό και απαραίτητο στοιχείο της γενι- κότερης μόρφωσης καθώς και της κοινωνικοπολιτικής και δημοκρατικής αγωγής των νέων ανθρώπων. Η αφαίρεση της διδασκαλίας του Επιταφίου Λόγου, κορυφαίου κειμένου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, απειλεί επικίνδυνα την πολιτιστική παράδοση του τόπου μας. 

Επίσης και για τη διαμαρτυρία για το πρόγραμμα της Γ Λυκείου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου