Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ                                                     Λαμία, 20.05.2015
        Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                    
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 5
        35100 ΛΑΜΙΑ
Τηλ.: 6976006917 / 6979236036
Synd.philolog.fth@gmail.com                                                        


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποβάθμιση των Φιλολογικών Μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο και στο ΕΠΑΛ

Ως Σύνδεσμος Φιλολόγων Φθιώτιδας εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας και την έκδηλη ανησυχία μας
για την υποβάθμιση των Φιλολογικών Μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, που θα ισχύσει από το επόμενο σχολικό έτος 2015 – 2016 και
για τη δραστική μείωση των διδακτικών ωρών των Φιλολογικών Μαθημάτων στο ΕΠΑΛ ήδη από το παρελθόν διδακτικό έτος,
γεγονός που οδηγεί αναπόφευκτα στην υποβάθμιση της γλωσσικής παιδείας, στην «υποχώρηση» των κλασικών σπουδών και στη συρρίκνωση της ανθρωπιστικής παιδείας,  με ορατό ενδεχόμενο την πολιτισμική αλλοτρίωση των παιδιών μας.
Δεν είναι σύνηθες για τους φιλολόγους να εκφραζόμαστε με αριθμούς, όμως, θα «καταφύγουμε» στη γλώσσα των αριθμών για να καταδείξουμε την αλήθεια των όσων επικαλούμαστε:

Α. Με το Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δ/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» στα μαθήματα Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης ΓΕ.Λ. δεν συμπεριλαμβάνονταν τα Λατινικά, τα οποία προβλέπονταν να  διδάσκονται στην Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης επί τέσσερις (04) ώρες εβδομαδιαίως και να εξετάζονται πανελλαδικώς, η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών προβλέπονταν να διδάσκεται δέκα (10) ώρες  εβδομαδιαίως και η Ιστορία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών έξι (06) ώρες.
Β. Με το Ν. 4327/2015 για το σχολικό έτος 2015 -16 τα Λατινικά στην Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης θα διδάσκονται τρεις (03) ώρες, η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης πέντε (05) ώρες και η  Ιστορία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης τρεις (03) ώρες.
Στη μείωση των ως άνω διδακτικών ωρών προσετέθη και η μείωση κατά μία (01) διδακτική ώρα της Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης και ο εξοβελισμός των Αρχαίων Ελληνικών Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης από το αναλυτικό πρόγραμμα με την κατάργηση της μίας (01) ώρας διδασκαλίας του «Επιτάφιου Λόγου» του Περικλή.

Διαπιστώνουμε, συνεπώς, την αποσπασματική και τη χωρίς επιστημονικό σχεδιασμό (και την αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση) κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, στην προσπάθεια -προφανώς- σύνδεσής του με το σύστημα πρόσβασης στην Γ/θμια εκπαίδευση.
Η υποβάθμιση των φιλολογικών μαθημάτων στη Β/θμια εκπαίδευση έχει ήδη συντελεστεί στο ΕΠΑΛ από το σχολικό έτος 2013 - 2014 με:
-τη μείωση των δίωρων μαθημάτων της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας της Α΄ τάξης σε μία (01) ώρα αντίστοιχα
-την κατάργηση του Υποστηρικτικού Μαθήματος της ν.ε. Γλώσσας (02 διδακτικές ώρες στην Α΄ τάξη και 01 διδακτική ώρα στη Β΄)
-και την κατάργηση του μαθήματος της Ιστορίας στη Β΄ τάξη (01 διδακτική ώρα.

Επειδή το ζητούμενο στην τεχνοκρατούμενη εποχή μας είναι το σχολείο της πνευματικής καλλιέργειας, της ουσιαστικής γνώσης και της ανθρωπιστικής - δημοκρατικής αγωγής των μαθητών, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση και όχι η υποβάθμιση των ανθρωπιστικών σπουδών στη Β/θμια εκπαίδευση. Χρήζει δε επισήμανσης το πανθομολογούμενον:
ο «Περικλέους Επιτάφιος», ο ύμνος στην Αθηναϊκή δημοκρατία που μας διέσωσε ο Θουκυδίδης, εκφράζει την παιδευτική αξία του δημοκρατικού πολιτεύματος στη διαμόρφωση του ολοκληρωμένου πολίτη και την αγάπη για την ελευθερία. Είναι έργο με διαχρονική επικαιρότητα, «κτῆμα ἐς ἀεί», απόκτημα των ανθρώπων με παντοτινή ισχύ
ο «Επιτάφιος» δεν προσφέρει μόνο ένα ανεκτίμητο μάθημα δημοκρατίας αλλά και ένα πρότυπο ανεκτικότητας και κοινωνίας ανοικτής στον Άλλο, στο διαφορετικό, χωρίς καχυποψία και ξενοφοβικά αισθήματα. Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν να εξοβελίζεται από τη Β/θμια εκπαίδευση της χώρας που γέννησε τη δημοκρατία;  
Παράλληλα η τέχνη -εξόριστη ούσα- από το Γενικό Λύκειο διδάσκεται στο πλαίσιο -και μόνον- της Λογοτεχνίας ως δημιουργική επαφή των μαθητών/ριών με τις πρωτογενείς πηγές του έντεχνου λόγου, και ως αποτελεσματική και η πιο ελκυστική οδός για κάθε είδος μάθησης. Η Λογοτεχνία ως μάθημα Γενικής Παιδείας ενισχύει τις δεξιότητες βασικού, νέου και κριτικού γραμματισμού των μαθητών και -ιδιαίτερα στη Γ΄ τάξη- λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στο εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα. Φοβούμεθα ότι η μείωση των ωρών διδασκαλίας της θα συμβάλει στην «αφυδάτωση» της ψυχής και του πνεύματος των  νέων ανθρώπων.

Ζητούμε, συνεπώς, από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. επανασχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών του ΓΕ.Λ. και του ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο της επαναφοράς των αφαιρεθεισών διδακτικών ωρών των φιλολογικών μαθημάτων, προκειμένου να αναβαθμιστεί η γλωσσική παιδεία και να ανακτήσει τη θέση που της αρμόζει ως πυλώνας των ανθρωπιστικών σπουδών και της ανθρωπιστικής παιδείας γενικότερα στη χώρα μας.


Για το Δ. Σ.
         Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γεν. Γραμματέας


Οδυσσέας Γκοτζαμάνης                                                  Παναγιώτα Σαμαρά – Ζήκα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου